Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od 1998 roku. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną. Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jak również na życzenie, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Komisja spawalnicza przeprowadza egzaminy na uprawnienia spawalnicze według Norm Europejskich:

  • egzaminy po kursie spawania /dla absolwentów kursów, w celu uzyskania uprawnień spawalniczych według PN-EN ISO 9606-1:2014 i PN-EN ISO 9606-2:2007;
    • przedłużenie (potwierdzenie) kwalifikacji spawacza co 6 miesięcy;
  • egzaminy w celu przedłużenia posiadanych uprawnień spawalniczych na okres dwóch lub trzech następnych lat.  Przedłużenie posiadanych uprawnień /Certyfikatów/ powinno nastąpić przed datą upływu ich dotychczasowej ważności;
  • weryfikację uprawnień spawaczy, którzy ukończyli szkolenia /kursy/ spawalnicze przed wprowadzeniem aktualnie obowiązującego systemu szkolenia spawaczy - jednolitego w krajach Unii Europejskiej.

Osoby przystępujące do weryfikacji zdają egzamin teoretyczny ze znajomości obowiązujących Norm Europejskich w zakresie egzaminowania spawaczy i egzamin praktyczny w zakresie wynikającym z ukończonego szkolenia /kursu/. Na podstawie pozytywnego wyniku z obu egzaminów otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne Egzaminu Spawacza, które uprawnia ich do wykonywania pracy w zawodzie spawacza. Wydanie dokumentów kwalifikacyjnych trwa od 1 do 7 dni.