Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Miejsce prowadzenia działalności:

 • ul.Nasielska 48
 • ul. Podwale 13

 

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa po numerem 53 K, zaświadczenie NR 316/K/92 z późniejszymi aktualizacjami.
Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 


Kursy i szkolenia - informacje ogólne
 • Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie z naszej oferty dostosowane do oczekiwań Klienta.  Każdorazowo negocjujemy i dostosowujemy warunki organizacyjno-finansowe,  czasu współpracy i liczby potencjalnych uczestników i uczestniczek kursów. 
 • Umożliwiamy  system płatności ratalnych - indywidualny dla każdego szkolenia, uczestnika lub Klienta.
 • Organizujemy również szkolenia spoza katalogu opublikowanego na stronie internetowej na zamówienie firm i osób prywatnych. Szkolenia „szyte na miarę” powstają przy współpracy z Klientem, która obejmuje wzajemne konsultacje pomagające dopasować tematykę zajęć oraz wybrać trenera z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.
 • Na życzenie Klienta szkolenia organizujemy w dogodnej, wskazanej przez Niego lokalizacji.
 • Mając na uwadze kompleksową obsługę naszych Klientów, poza kursami zawodowymi, oferujemy przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, kompetencji i kwalifikacji pracowniczych.   W tym celu współpracujemy z pracownikami naukowymi, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie praktyczne w prowadzeniu procesów analitycznych dotyczących zarządzania i oceny jakości kapitału ludzkiego.
 • Dla klientów przewidujemy zróżnicowany system bonusów i rabatów.
 • Część kursów przygotowana jest w postaci modułowej, co oznacza, że zakres zagadnień można dostosować do indywidualnych potrzeb.
 

Zapoznaj się z ofertą

Uprawnienia po ukończeniu kursu/szkolenia
 • Uczestniczki i uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez CK, którzy ukończą zajęcia otrzymują zaświadczenie wystawione na druku MEN. Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Organizujemy kursy kończące się egzaminami na uprawnienia lub świadectwami ich ukończenia zgodnie z branżowymi uregulowaniami prawnymi.
 • Z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Warszawie wydajemy świadectwo ukończenia szkolenia zgodnie z wzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Rozporządzenie MRiRW z 8 maja 2013 poz. 554).
 • Wydajemy zaświadczenia po szkoleniach z zakresu BHP na drukach zgodnych ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki na podstawie §16 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)
 • Po ukończonym kursie ADR, DORADCA DGSA wydajemy zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r.
 • Wydajemy świadectwo potwierdzające kwalifikacje przy obsłudze maszyn  wzór jednostka notyfikowania Unii Europejskiej nr 1454, książeczka operatora zgodna z rozporządzeniem Ministra  Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (dz. U. nr 118, poz. 1263) po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • Po ukończonym szkoleniu na kwalifikacje zawodowe dla kierowców uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z wzorem zamieszczonym w rozp. Ministra Infrastruktury  z dnia 1.04.2010r w sprawie szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 • Od 1998 roku przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzi działalność Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych,
 • Komisja spawalnicza przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przeprowadza egzaminy na uprawnienia spawalnicze według PN-EN ISO 9606-1:2014 i PN-EN ISO 9606-2:2007 na podstawie Atestu nr 74/2014 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniającego do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy po kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym w oparciu o wytyczne Instytutu,
 • Na większość kursów posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.


Kontakt
CK w Warszawie przy ul.  Podwale
Dorota Gromadzka – Kierownik
Barbara Gronowicz - Łacińska tel. 603 372 449
tel.: 22 831 00 81 w. 116, 141
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CK w Warszawie przy ul. Nasielskiej
Jarosław Jaskuła - Kierownik  tel. 662 056 195
Iwona Bojar  tel. 602 290 144  Ewa Jasiołek tel.: 22 848 83 83, tel./fax: 22 848 88 99
tel.: 22 610 42 00, 22 610 90 78 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

CK OKZ Garwolin
Jarosław Jaskuła - kierownik tel. 662 056 195
Małgorzata Wielgosz
tel.: 25 682 29 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CK OKZ Pruszków
Aneta Muszal tel. 451 052 624
tel./fax: 22 758 71 60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.