Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zaprasza do udziału w Programie integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030. Program jest realizowany w terminie 1 marca – 31 grudnia 2022 r.

Celem Programu jest zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, co pozwoli na podjęcie przez nich pracy oraz integracja społeczna z osobami spoza społeczności romskiej biorącymi udział u programie. 

W ramach realizowanych działań uczestnicy będą wyposażeni w kompetencje osobiste konieczne do skutecznego funkcjonowania zawodowego i w społeczeństwie. W programie weźmie  udział  48 osób z czego  24 (50%) to przedstawiciele  społeczności romskiej  w wieku 17 – 25 lat (dopuszcza się udział osób powyżej 25 lat) z terenu Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego, a pozostała grupa 24 osobowa (50%), to osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym będące uczestnikami lub absolwentami OHP do 25 roku życia.

W ramach Programu będą zrealizowane następujące działania merytoryczne:

Warsztaty integrujące uczestników. Warsztaty mają na celu wzajemne poznanie się, zaakceptowanie odmienności, stworzenie pozytywnych relacji, nauczenie się zasad skutecznej komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów.

Kursy zawodowe lub umożliwiające nabycie uprawnień.  Planowane są kursy: na prawo jazdy kat. B, ABC przedsiębiorczości, Obsługa klienta, Florystyka, Cukiernik/Piekarz,  Kurs komputerowy, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz Wózki widłowe.

Walidacja i certyfikacja. Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy będą przystępować do egzaminu przeprowadzanego przez komisje zewnętrzne uprawnione do potwierdzania: efektów kształcenia dla danej kwalifikacji rynkowej lub uprawnienia do prowadzenia pojazdów na zasadach określonych przez instytucje walidujące i certyfikujące. Kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem/ dyplomem wydanym przez uprawnioną  instytucję zewnętrzną.

REKRUTACJA:

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w Programie zgłaszana będzie przez:  wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dla społeczności romskiej  lub Formularza Zgłoszeniowego dla uczestnika OHP. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa osobiście w siedzibie ZDZ w Warszawie pok.106 ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa lub za pomocą poczty tradycyjnej. 

Termin rekrutacji: 1 marca– 31 sierpnia 2022 r. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefoniczny tel.  (22) 635 61 74

Zapraszamy do udziału w Programie.