Osoba, która bierze udział w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach indywidualnych, dokonuje płatności według obowiązującego cennika otrzymuje 10% zniżki na kolejne, organizowane przez ten Ośrodek.