Ośrodek zlokalizowany jest w centrum Legionowa, posiada sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego wykonania usług szkoleniowych z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (m.in. tablice flipchart, komputery przenośne z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu W-FI, rzutniki multimedialne, skaner, drukarki).

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legionowie dysponuje bazą do zajęć praktycznych na kursach z zakresu:

  • wózków jezdniowych w miejscowości Chotomów
    Baza wyposażona w wózki marki Linde spalinowe i z napędem gazowym, zarejestrowane w UDT, plac manewrowy, osprzęt do zajęć praktycznych oraz salę wykładową i zaplecze socjalno-sanitarne.
  • podestów ruchomych przejezdnych w miejscowości Dębe
    Baza wyposażona w podesty ruchome przejezdne i podesty nożycowe, zarejestrowane w UDT, plac manewrowy i zaplecze sanitarne.
  • żurawi samojezdnych w Warszawie
    Baza wyposażona w żurawie samojezdne zarejestrowane w UDT, plac manewrowy i zaplecze sanitarne.