Dbając o wysoką jakość kształcenia na naszych kursach angażujemy wysokiej klasy wykładowców i trenerów - specjalistów z poszczególnych dziedzin, posiadających wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w zakresie nauczania młodzieży i dorosłych

Nasi wykładowcy

dr Katarzyna Szymańska
wykładowca/trener na kursach z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, marketingu i reklamy. Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Wykładowca akademicki od 2001 r., wykładowca na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2010 r.

mgr Zbigniew Konczewski
wykładowca/trener na kursach z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, marketingu i reklamy, organizacji prac magazynowych. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, posiada kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w szkołach dla młodzieży i dorosłych od 2001r., wykładowca na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2003 r.

mgr Tomasz Konczewski
wykładowca/trener na kursach z zakresu prawa, przedsiębiorczości, ubezpieczeń i podatków. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia radcy prawnego oraz uprawnienia doradcy podatkowego. Właściciel kancelarii prawnej od 2004 r., wykładowca na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2009 r.

mgr inż. Monika Jabłonowska
wykładowca/trener, instruktor zajęć praktycznych na kursach z zakresu obsługi wózków jezdniowych, suwnic, żurawi, podestów, BHP. Ukończyła Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Środowiska, Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia, kurs kwalifikacyjny pracownik służb bhp, kurs pedagogiczny kwalifikacyjny, posiada kwalifikacje UDT do obsługi wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych, dźwigów towarowych, podestów ruchomych wolnobieżnych, ukończyła seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych, seminarium dot. bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Wykładowca/instruktor na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2003 r.

mgr inż. Paweł Wieczorek
wykładowca/trener, instruktor zajęć praktycznych na kursach z zakresu obsługi wózków jezdniowych, suwnic, żurawi, podestów, BHP. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, ukończył Studia podyplomowe: „Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy”, „Bezpieczeństwo, higiena pracy i Ergonomia”, posiada kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs dla prowadzących szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych oraz z bezpiecznej wymiany butli gazowych, kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń, kwalifikacje UDT do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, uprawnienia operatora koparkoładowarki – wszystkie typy. Własna działalność – usługi bhp i p/poż od 2008 r. Wykładowca/instruktor na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2014 r.

inż. Wojciech Wadowiec
wykładowca/trener, instruktor zajęć praktycznych na kursach z zakresu obsługi wózków jezdniowych, suwnic, żurawi, podestów. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Mechaniczny. Ukończył seminarium dla instruktorów-wykładowców na kursach dla kierowców wózków jezdniowych oraz instruktorów ds. bezpiecznej wymiany butli gazowych, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, posiada kwalifikacje UDT do obsługi żurawi przenośnych, podestów ruchomych przejezdnych. Wykładowca/instruktor na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2009 r.

Bartłomiej Szymczyk
Wykładowca/trener na kursach z zakresu informatyki, obsługi programów użytkowych – magazynowych, kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, obsługi urządzeń fiskalnych. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego. Ukończył szkolenia z zakresu: poziom 0 i I wdrożeniowy podstawowy – symfonia Finanse i Księgowość Premium, Symfonia Kadry i Płace Premium, Symfonia Handel Premium. Własna działalność - wdrożenia IT oraz szkolenia IT od 2006 r., wykładowca na kursach dla dorosłych, współpraca z ZDZ od 2009 r.