SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH
Nazwa szkolenia SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH
Cel przyuczenie do pracy w charakterze sprzedawcy
Czas trwania 90 godzin
Wymagania minimum wykształcenie zawodowe
Zakres podatek VAT, etykę w zawodzie, obsługę kas fiskalnych, kody kreskowe, ćwiczenia na kasach sklepowych, organizację pracy i odpowiedzialność materialna, reklamę i marketing, towaroznawstwo, profesjonalną obsługę klienta, obsługę komputera, zarządzanie obrotem, podstawowe zasady GHP i GMP Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły:
* fakturowanie
* zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i praktyki produkcyjnej (GMP)
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
Nazwa szkolenia OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
Cel przyuczenie do zawodu kasjera sklepowego, uzupełnienie wiedzy do kursów handlowych
Czas trwania 30 - 40 godzin
Wymagania wykształcenie zawodowe
Zakres kultura wykonywania zawodu, zasady organizacji pracy kasjera i odpowiedzialności materialnej, kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, budowę elektronicznych kas sklepowych, ćwiczenia z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

FAKTUROWANIE
Cel przekazanie słuchaczom wiadomości oraz przyuczenie w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku kasjer fakturzysta, uzupełnienie wiedzy do kursów administracyjno-biurowych
Czas trwania 50 godzin
Wymagania wykształcenie zawodowe
Zakres organizacja pracy kasjera, odpowiedzialność materialna, kultura zawodu, środowisko Windows, edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, podstawy Internetu, komputerowe programy fakturujące, m.in. Symfonia. Może być samodzielną jednostką kursową lub modułem uzupełniającym
Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Formularz kontaktowy

MODUŁOWE
Kursy modułowe w następujących obszarach tematycznych:

  • marketing, sprzedaż, obsługa klienta
  • menedżer e-marketingu
  • menedżer sprzedaży


Moduł stanowi jednostkę organizacyjną zajęć, umożliwiającą nabycie wiadomości teoretycznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w określonych tematach . Wszystkie moduły mają charakter warsztatowy.
Każdy moduł jest niezależny - do uczestnictwa w kolejnym module nie jest wymagane uczestnictwo w pozostałych modułach. Zależy to od samodzielnej decyzji uczestnika. W ramach poszczególnych kursów można realizować dowolną liczbę modułów lub też tworzyć z poszczególnych modułów kursowych własny pakiet edukacyjny dostosowany do indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów (wstęp teoretyczny - niezbędny do zrozumienia specyfiki tematu, a następnie ćwiczenie umiejętności na autentycznych cases zaczerpniętych z firm działających na rynku).
Po zakończeniu modułu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu modułu na drukach MEN. Dodatkowo po zakończeniu pełnego kursu wydawany jest specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo.