OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LEGIONOWIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legionowie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Legionowie przy ul. Reymonta 6. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Legionowskiego – zaświadczenie o wpisie Nr 4/27/P-pl./2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

  • Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, w tym elektroenergetycznych (egzamin zewnętrzny przed Komisją akredytowaną przez Urząd Regulacji Energetyki)  i kończących się egzaminami zewnętrznymi przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.